Sitte & Stå / JAY / Puter

Sitteputer

Rullestolputer med effektiv trykkfordeling samtidig som den enkelte brukers anatomi respekteres –det er JAY's filosofi. Dette er rullestolenes sitteputer, rygger og hodestøtter som kombinerer stabilitet, stillingskorrigering og trykkfordeling, samtidig som de er enkle å bruke! Alle rullestolputer leveres med 2 trekk som standard i Norge.

Balance med Cryo® Fluid

Balance med Cryo® Fluid

Revolusjonerende teknologi - virker avkjølende!

Basic

Basic

Enkel og komfortabel sittepute for personer med lav risiko for trykksår

Easy Visco

Easy Visco

Komfort og posisjonering for brukere med moderat risiko for trykksår

Easy

Easy

God trykkfordeling og stabilitet for brukere med moderat til høy risiko for trykksår

GS

GS

Stabil, pute med tilpasningsmuligheter tilpasset barn og unge med behov for trykkavlastning

Balance Air D

Balance Air D

Den perfekte balansen mellom trykkavlastning, komfort og stabilitet.

Balance Air S

Balance Air S

Den perfekte balansen mellom trykkavlastning, komfort og stabilitet.

J2

J2

Stabil rullestolpute for brukere med høy risiko for trykksår

J2 DC (dyp)

J2 DC (dyp)

Stabil sittepute som tilbyr god posisjonering og støtte under forflytning, for brukere med svært høy risiko for trykksår

Balance Fluid

Balance Fluid

Gir balanse mellom trykkavlastning, komfort og stabilitet. Fluid har oljepad i setebrønnen.

J2 Plus

J2 Plus

Stabilitet, trykkfordeling og posisjonering for den bariatriske brukeren.

Xtreme Active

Xtreme Active

Flat og stabil sittepute for aktive brukere med høy risiko for trykksår

Ofte Stilte Spørsmål

"C" står for "curved" (buet) og "F" står for "flat". En C-pute har buet bunn og egner seg i rullestoler med "hengekøyesete" (vanlig på manuelle rullestoler). F-putene har flat bunn og egner seg i rullestoler med plansete (vanlig på komfortrullestoler og elektriske rullestoler). En F-pute kan kompletteres med en innleggsplate dersom den skal brukes i rullestol med hengekøyesete.

Posisjonering er den kliniske prosessen det er å sørge for at en person med nedsatt funksjonsevne oppnår optimal kroppsstilling, støtte og stabilitet. Posisjonering kan ta for seg sittende, liggende eller stående stilling. Målet er å bidra til at hver enkelt person får best mulig kvalitet i hverdagen, samt slipper å bruke sine krefter på å opprettholde stillingen. 

Trykksår skyldes langvarig trykk mot et hudområde over et benfremspring. Trykket gjør at blodsirkulasjonen til området blir dårlig, noe som fører til at underhudsfett og muskler "dør", og det dannes sår i huden. Huden er kroppens ytre beskyttelse og det er svært viktig å unngå trykk som vil kunne resultere i sår. Et første tegn på trykksår er rødlig hud. Kontroller huden din ofte. Dersom du mistenker at sår kan oppstå, må du kontakte din lokale terapeut for en vurdering av sitteputen og ryggen i rullestolen. Husk at dersom du har hatt trykksår tidligere, skal du alltid vurderes i forhold til høy risiko for trykksår.

Jay J3-rygger har festebraketter som passer svært mange rullestoler, både våre egne rullestoler og rullestoler fra andre leverandører. Ryggene kan monteres på både manuelle og elektriske rullestoler. Ta kontakt med din terapeut dersom du har behov for en tilpasset fast rygg i din rullestol. 

I forbindelse med at du fikk utlevert rullestolen var du i kontakt med en kontaktperson i kommunen. Vedkommende er den rette å oppsøke dersom du har behov for hjelp til å tilpasse rullestolen. Spesielt ergoterapeuter og fysioterapeuter har god kunnskap om riktig sittestilling. Ved behov kan NAV Hjelpemiddelsentral kontaktes for ytterligere bistand. Dere kan også kontakte oss i Sunrise Medical for tips, hjelp og evt forslag om alternative løsninger.

 1 2 3 4 5 
Valg av riktig rullestolpute!
Valg av riktig pute til rullestolen er meget viktig for den enkelte bruker. Faktorer som bidrar til økt risiko for trykksår er: Trykk, tid, fukt, varme, skyvning, forflytning, dårlig vektskifte, materiale og form som det må tas hensyn til.
Rullestolputens stabilitet er viktig for å kunne fordele trykket effektivt; Putens anatomiske form og konsistens / fasthet gir god stabilisering og trykkfordeling: Puten stabiliserer bekkenet sideveis (i frontalplanet) og begrenser bakover tipping av bekkenet (i sagittalplanet).
Puten må også ha tilstrekkelig høyde for å sikre at sittebeinsknutene kan synke helt ned i puten og fortsatt ha tilstrekkelig trykkavlastende materiale under sittebeinsknutene. Se Jay J2 DC (dyp) ved behov for en pute med god høyde. 
 
Puten må ha et trykkavlastende materiale, som gir brukeren god nok trykksårforebygging. Putene kan inndeles i dynamiske og statiske puter.
En dynamisk pute beveger seg med bruker og fordeler trykket helt jevnt uten mottrykk. En statisk pute former seg etter bruker i varierende grad, men gir alltid mottrykk mot huden.
Olje og luft (dynamisk) velges når brukeren er i faresonen for å kunne utvikle trykksår. Skum og visco-elastisk skum (statisk) velges når brukeren har liten risiko for å utvikle trykksår.

Eksempler på dynamisk pute:
Jay Balance, Jay Xtreme Active, Jay J2 dyp, Jay J2, Jay Easy, Jay GS.

Eksempler på statisk pute: Jay Basic og  Jay Easy Visco.
 
Når skal jeg velge olje og når skal jeg velge luft?
Jay puter med luft kan velges til brukere som selv kan tilpasse, eller der omsorgspersonen kan tilpasse korrekt luftmengde. Det er bedre med for mye luft, enn for lite! Daglig testing av luftmengde er påkrevet.
Jay puter med oljemasse bør velges til de aller fleste. Oljemassen er selvjusterende, tilpasser seg brukeren og er meget brukervennlig. Dette gjør puter med oljemasse til et meget trygt valg!
 
Sitteputens utforming er også viktig:
Flat putefront er svært viktig for den aktive brukeren for å sikre en trygg forflytning og tilrettelegge for vektskifte.  En flat pute i front vil hindre «subbeforflytning» og minske trykksårfaren.  I Jay sortimentet passer Xtreme Active og Jay J2 meget godt til aktive brukere.  
 
Puter med integrerte bensamlere og bendeler gir god støtte for lårene, men er ikke designet for brukere som aktivt skal flytte seg inn- ut av rullestolen.