JAY Sitteputer

Rullestolputer med effektiv trykkfordeling samtidig som den enkelte brukers anatomi respekteres –det er JAY's filosofi. Dette er rullestolenes sitteputer, rygger og hodestøtter som kombinerer stabilitet, stillingskorrigering og trykkfordeling, samtidig som de er enkle å bruke! Alle rullestolputer leveres med 2 trekk som standard i Norge.

  • Sorter etter:
  • Mest populær

Kan brukeren utføre vektskifte selv?

Risikoen for trykksår er

Behov for stabilitet/posisjonering er

Brukertype

Sitteputer fra JAY

Valg av riktig rullestolpute!
Valg av riktig pute til rullestolen er meget viktig for den enkelte bruker. Faktorer som bidrar til økt risiko for trykksår er: Trykk, tid, fukt, varme, skyvning, forflytning, dårlig vektskifte, materiale og form som det må tas hensyn til.
Rullestolputens stabilitet er viktig for å kunne fordele trykket effektivt; Putens anatomiske form og konsistens / fasthet gir god stabilisering og trykkfordeling: Puten stabiliserer bekkenet sideveis (i frontalplanet) og begrenser bakover tipping av bekkenet (i sagittalplanet).
Puten må også ha tilstrekkelig høyde for å sikre at sittebeinsknutene kan synke helt ned i puten og fortsatt ha tilstrekkelig trykkavlastende materiale under sittebeinsknutene. Se Jay J2 DC (dyp) ved behov for en pute med god høyde. 
 
Puten må ha et trykkavlastende materiale, som gir brukeren god nok trykksårforebygging. Putene kan inndeles i dynamiske og statiske puter.
En dynamisk pute beveger seg med bruker og fordeler trykket helt jevnt uten mottrykk. En statisk pute former seg etter bruker i varierende grad, men gir alltid mottrykk mot huden.
Olje og luft (dynamisk) velges når brukeren er i faresonen for å kunne utvikle trykksår. Skum og visco-elastisk skum (statisk) velges når brukeren har liten risiko for å utvikle trykksår.

Eksempler på dynamisk pute:
Jay Balance, Jay Xtreme Active, Jay J2 dyp, Jay J2, Jay Easy, Jay GS.

Eksempler på statisk pute: Jay Basic og  Jay Easy Visco.
 
Når skal jeg velge olje og når skal jeg velge luft?
Jay puter med luft kan velges til brukere som selv kan tilpasse, eller der omsorgspersonen kan tilpasse korrekt luftmengde. Det er bedre med for mye luft, enn for lite! Daglig testing av luftmengde er påkrevet.
Jay puter med oljemasse bør velges til de aller fleste. Oljemassen er selvjusterende, tilpasser seg brukeren og er meget brukervennlig. Dette gjør puter med oljemasse til et meget trygt valg!
 
Sitteputens utforming er også viktig:
Flat putefront er svært viktig for den aktive brukeren for å sikre en trygg forflytning og tilrettelegge for vektskifte.  En flat pute i front vil hindre «subbeforflytning» og minske trykksårfaren.  I Jay sortimentet passer Xtreme Active og Jay J2 meget godt til aktive brukere.  
 
Puter med integrerte bensamlere og bendeler gir god støtte for lårene, men er ikke designet for brukere som aktivt skal flytte seg inn- ut av rullestolen.