Personvern

Sunrise Medical AS (heretter «Vi» eller «Oss») er forpliktet til å verne om og respektere dine personopplysninger.

Personopplysninger om deg, som vi kommer i besittelse av, vil bli behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger vi har om deg. Erklæringen inneholder dessuten opplysninger om dine rettigheter relatert til vår behandling av personopplysningene.

Generelle prinsipper

For å overholde personvernreglene, vil Sunrise Medical AS sikre at:

 • Personopplysninger kun samles inn for bestemte, uttalte og legitime formål, og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene;
 • Personopplysninger underlegges forsvarlig og lovlig behandling;
 • Personopplysningene er relevante i forhold til de formålene de er samlet inn for;
 • Personopplysningene er riktige. Sunrise Medical AS vil sørge for at data som er unøyaktige eller ufullstendige i forhold til formålet, blir slettet eller korrigert;
 • Personopplysningene blir holdt i en form som muliggjør identifisering, og ikke lagres i lengre utstrekning enn det som er nødvendig i henhold til formålet;
 • Registrerte personer, på forespørsel, gis opplysninger om personopplysninger Sunrise Medical AS besitter om dem;
 • Personopplysningene lagres forsvarlig;

 

Sunrise Medical AS skal sikre at personopplysninger bare kan behandles dersom:

 

 • Den registrerte uttrykkelig og entydig har gitt sitt samtykke til det; eller
 • Behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i, eller behandlingen er nødvendig for at den registrerte kan inngå en kontrakt med Sunrise Medical AS; eller
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse; eller
 • Behandlingen er nødvendig for å beskytte vitale interesser for den registrerte; eller
 • Behandlingen er nødvendig for utførelse av en oppgave på anmodning fra offentlig myndighet (f.eks. politiet);

 

Behandlingsansvarlig

Sunrise Medical AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, og bestemmer formålet med behandlingene

Grunnlaget for behandlingen vil hovedsaklig være å oppfylle forpliktelser i en avtale Sunrise Medical AS har med deg, utføre gjøremål som du ønsker fra oss før en eventuell avtale blir inngått, eller å betjene dine forespørsler via våre nettsider.

Personopplysninger vi kan behandle

Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg:

Opplysninger du gir oss. Personopplysninger du selv oppgir til oss ved å fylle ut skjemaer på våre nettsider: www.sunrisemedical.no eller opplysninger du har gitt oss fordi du har inngått en kontrakt med oss. Vi kan også motta personopplysninger om deg i korrespondanse over telefon, via e-post eller på annen måte.

Vi vil typisk motta personopplysninger om deg fordi du oppgir disse til oss i forbindelse med:

 • Registrering på våre nettsider
 • Oppretting av abonnement
 • Ved bestilling på våre nettsider
 • Ved deltagelse i diskusjonsfora eller andre sosiale mediefunksjoner på våre nettsider
 • Ved deltagelse i en konkurranse, markedsføringsaktivitet eller undersøkelse på våre nettsider
 • Ved bestilling av en brosjyre eller produktdemonstrasjon fra oss
 • Ved reservering av en plass på et av våre kurs
 • Ved rapportering om et problem på våre nettsider

Opplysningene du gir oss, kan inkludere navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kredittkortinformasjon, informasjon om kontaktpersoner i bedriften du representerer, bilde m.m.

Opplysninger vi kan innhente om deg Når du besøker nettsiden vår, kan vi etter samtykke fra deg, innhente følgende opplysninger:

 • Teknisk informasjon, inkl. den IP-adressen som brukes for å koble datamaskinen
  din til internett (i en avidentifisert versjon. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx), din påloggingsinformasjon til vår nettside, type og versjon av nettleser, tidssone, type og versjon av «plug in» for din nettleser, operativsystem og plattform
 • Produkter du har sett på, eller har søkt etter på våre nettsider, nedlastningsfeil,
  besøkslengde på enkelte sider, informasjon om interaksjon på nettsidene (f.eks. klikk og bruk av muspekeren), metoder du bruker for å navigere deg bort fra våre nettsider på

Opplysninger vi mottar fra andre kilder.

Vi kan motta personopplysninger om deg dersom du bruker noen av de andre nettsidene vi drifter, eller motta personopplysninger om deg fra tredjeparter vi samarbeider med (f.eks. forretningspartnere, underleverandører, betalingsformidlere, leverandører av søkeinformasjon og analyse, kredittbyråer m.m.).

I slike tilfeller vil vi av eget tiltak informere deg om hvilke personopplysninger som er mottatt om deg.

Bruk av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger om deg på følgende måte:

 • For å overholde forpliktelser i kontrakt som er inngått mellom deg og oss, samt å gi deg informasjon om produkter og tjenester som du ber oss om via våre nettsider e.l.;
 • For å gi deg informasjon om andre varer og tjenester vi tilbyr;
 • For å gi deg informasjon om varer og tjenester vi tror kan være av interesse for deg. Dersom du er en eksisterende kunde, vil vi kunne ta kontakt med deg elektronisk (e-post eller SMS) med informasjon om slike varer og tjenester. Dersom du er en ny kunde, vil vi kun kontakte deg elektronisk kun dersom du har tillatt dette. Dersom du ikke ønsker at vi skal bruke personopplysningene dine på denne måten, eller ikke vil at vi skal kunne utlevere opplysninger om deg til tredjeparter i markedsføringsformål, må du krysse av i relevant boks på skjemaet hvor vi innhenter samtykke fra deg (registreringsskjemaet på våre nettsider);
 • For å informere deg om endringer i våre tjenester;
 • For å sørge for at innholdet på nettsiden vår presenteres på en mest mulig effektiv måte for deg på din datamaskin

Personopplysninger vi innhenter om deg. Dersom du samtykker til det, vil vi kunne bruke innhentede personopplysninger til å:

 • Administrere nettsiden vår, gjennomføre feilsøk, foreta dataanalyser, testing, research, statistikk- og undersøkelsesformål;
 • Forbedre nettsiden vår, slik at innholdet presenteres på en mest mulig effektiv måte for deg og din datamaskin;
 • Tillate deg å delta i interaktive deler av våre tjenester;
 • Måle reklametiltak på våre nettsider;
 • Komme med forslag og anbefalinger til deg om bruk av nettsiden vår, og om varer og tjenester som kan være av interesse for deg.

Personopplysninger vi mottar fra andre kilder. Dersom du samtykker til det, kan vi kombinere personopplysninger vi mottar fra andre kilder med de personopplysningene du selv har gitt oss. Vi kan bruke disse kombinerte opplysningene til formålene beskrevet i denne erklæringen.

Deling av personopplysninger om deg

Vi kan dele personopplysninger om deg med andre medlemmer i Sunrise-gruppen (våre datterselskaper, vårt holdingselskap og dets datterselskaper).

Vi kan videre gi tilgang til personopplysninger om deg til utvalgte tredjeparter dersom du samtykker til dette, deriblant:

 • Forretningspartnere, forhandlere og underleverandører i forbindelse med kontrakter vi har inngått med deg.
 • Leverandører av analyser og søkemotorer som hjelper oss å forbedre og optimalisere nettsiden vår.
 • Firmaer for kredittkontroll, med det formål å vurdere din betalingsevne i forbindelse med mulig inngåelse av kontrakt med deg.
 • I forbindelse med salg eller kjøp av virksomhet eller aktiva.
 • Dersom vi er forpliktet til å oppgi eller dele dine personopplysninger for å overholde en rettslig forpliktelse.
 • For å kunne beskytte våre eiendommer, vår sikkerhet eller annet, med det formål å beskytte mot svindel og reduserer kredittrisiko.

Lagring av dine personopplysninger

Som behandlingsansvarlig, vil Sunrise Medical AS sørge for at dine personopplysninger er tilstrekkelig sikret, og at lagring av opplysningene skjer på en forsvarlig måte.

Personopplysninger om deg kan måtte behandles av tredjeparter som arbeider på vegne av Sunrise Medical AS eller for en av våre leverandører, f.eks. gjennom å være involvert i å fullføre din bestilling, behandle din betalingsinformasjon, tilby deg kundestøtte m.m. Sunrise Medical AS inngår databehandleravtaler med alle tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne.

Alle personopplysninger du gir oss, lagres på sikre servere. Vi legger stor vekt på å gjøre transaksjoner trygge. Alle personopplysninger du oppgir i forbindelse med betalingsinformasjon, vil derfor krypteres ved bruk av SSL-teknologi.

Dersom vi har gitt deg et passord, eller du har valgt et passord for bruk på våre nettsider, må du ikke dele passordet med noen. Så snart vi har mottatt personopplysninger fra deg, vil vi etterleve våre strenge prosedyrer og følge våre sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang til opplysningene.

Arkivering og sletting

Sunrise Medical AS vil ikke lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Deretter vil personopplysningene bli slettet.

Dine rettigheter

Enhver som ber om det, skal få vite om, og hvilken utstrekning, Sunrise Medical AS besitter personopplysninger om vedkommende (gis innsyn). Du kan også kreve å få informasjon om aktuelle behandlingsmåter vedrørende egne personopplysninger

Du har videre rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller sperret. Krav fra deg om dette skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.sunrisemedical.no

Lagring og behandling av slike opplysninger er ikke tillatt, med mindre bruker både har blitt informert om, og har gitt sitt samtykke til, behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er, og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7 b).

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne forbedre kvaliteten på vår nettside og på våre netthandelstjenester, samt å generere statistikk i forhold til bruk av våre nettsidene. Ved pålogging til våre nettsider, må du derfor velge om du vil samtykke til behandlingen.

De fleste brukere vil automatisk godta en informasjonskapsel, men du har anledning til å reservere deg. Du kan også stille inn nettleseren din slik at du kan administrere informasjonskapsler: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Ved å avvise en informasjonskapsel på våre nettsider, vil du ikke få tilgang til vår nettbutikk.

For mer detaljert informasjon om informasjonskapslene vi bruker, samt hvorfor vi bruker dem, se vår policy for informasjonskapsler www.sunrisemedical.no/cookies.

Nettsiden vår kan av og til inneholde lenker til og fra nettsider til våre partnere, annonsører eller andre eksterne parter. Dersom du følger en lenke til slike nettsider, vennligst vær oppmerksom på at disse nettsidene har sitt eget personvern, og at vi ikke påtar oss noen form for ansvar eller forpliktelser for disse, eksterne nettsidene.

Endringer i vår personvernerklæring

Alle eventuelle fremtidige endringer vi foretar i forhold til personvern, vil offentliggjøres på denne nettsiden. Kontroller derfor nettsiden med jevne mellomrom for å se om det er foretatt endringer i vår personvernerklæring eller annet.

Kontaktinformasjon

Vi mottar gjerne forespørsler angående personvern. Du kan kontakte oss på:
E-post: post@sunrisemedical.no
Via vår nettside http://www.sunrisemedical.no/Om-Sunrise/Kontakt-oss.
Telefon: +47 66963800
Postadresse: Delitoppen 3, 1540 Vestby