20.12.2023

Den 1.1.2024 lanserer vi senger fra Accora. Disse sengene kan senkes så lavt at de eliminerer fallhøyde, og dermed reduserer risikoen for alvorlige følgeskader ved fall.

Vi har tre varianter i vårt sortiment

  • Floor Bed 2
  • Empresa
  • Proxima