09.07.2020

Sunrise Medical vil utlyse noen nye stillinger i løpet av sommeren. De første er allerede publisert og flere publiseres innen kort tid. 

Stillingen som Driftssjef er utlyst i uke 27 med søknadsfrist i uke 31. Utlysning på Finn.no
Denne stillingen er i Vestby.

Ny stilling som Salgstekniker på nordvestlandet er utlyst i uke 28. Utlysning på Finn.no

Ny stilling som salgsrepresentant i Nordland er utlyst i uke 28. Utlysning på Finn.no.

Ny stilling som Salgstekniker i Oslo/Viken er utlyst iuke 28. Utlysning på Finn.no.