16.03.2020

Med bakgrunn i den pågående pandemien ønsker vi å gi en kort informasjon om vår situasjon i dag, og vår drift fremover.

• Vi arbeider for å opprettholde en mest mulig normal hverdag med ekspedering av bestillinger og andre henvendelser som normalt.
• Vi følger utviklingen nøye og søker å tilpasse oss den til enhver tid aktuelle situasjon.
• Alle hjelpemiddelmesser, visninger og aktivitetsdager som var planlagt utover våren er utsatt på ubestemt tid.

Vi har iverksatt flere tiltak for å begrense smitte. De fleste tiltak vil ikke være merkbare for våre kunder eller brukere, men vi har sett oss nødt til å endre rutiner i forhold til å utføre reparasjoner.
Sunrise Medical vil gjennomføre nødvendige reparasjoner etter avtale med den enkelte Hjelpemiddelsentral, dersom dette kan skje på en trygg måte, ved at vår tekniker ikke behøver å være i kontakt med bruker. Dette betyr at produktet må settes utenfor brukers bolig, eller befinne seg på en annen egnet plass. Videre vil vi anmode om at alle reparasjoner som ikke er helt nødvendige utsettes inntil videre.

Dersom du har spørsmål til oss rundt dette kan du sende oss en e-post: post@sunrisemedical.no