TouchDrive 2

Touchscreen

TouchDrive 2 benytter dokumentert touch-screen teknologi fra mobiltelefoner til ultra-sensitive og presise proporsjonale kjøreegenskaper til styring av rullestolen. Aktiveres ganske enkelt ved å berøre glassoverflaten på enheten; ingen krav til kraft. Ved konstant kontakt med skjermen oppnås alle kjøreegenskapene, inklusiv å snu og endre kjøreretning.

TouchDrive 2 muliggjør adgang til mode enten gjennom en innebygget mode-kontakt på skjermen (Switch-It logo) eller en 3,2 mm mono jack-port til eksterne, mekaniske mode-kontakter. TouchDrive 2 kan konfigureres, så nøytral er midt på det aktive område (absolutt) eller bevegelig (relativ).

Be om brosjyre
Switch-It TouchDrive 2 styreenhet
Innebygget modefunksjon

Innebygget modefunksjon

Ved å berøre Switch-It logoen på skjermen er det mulig å gå til ulike moduser. Denne valgmulighet kan aktiveres eller slås av ved å trykke på den grønne, forsenkete knappen på undersiden av enheten.

Jack til ekstern mode-kontakt

Jack til ekstern mode-kontakt

Brukeren kan velge å deaktivere den innebyggede mode-mulighet (Switch-It logo) og i stedet benytte en ekstern kontakt. TouchDrive2 har en 3 mono jackport på siden til en ekstern, mekanisk mode-kontakt. Denne funksjon gir et mer rent og oversiktlig oppsett med færre ledninger.

Absolutt og relativ mode

Absolutt og relativ mode

Brukeren kan velge absolutt eller relativ mode til den nøytrale posisjon. Når den er i absolutt mode, er midten av TouchDrive2s aktive område alltid midt/nøytral. Når den er i relativ mode, vil det område, brukeren til enhver tid rører igjen, bli den nye midt/nøytral. Denne valgmulighet kan aktiveres eller slås av ved å trykke på den grønne, forsenkede knapp på undersiden av enheten.

Be om brosjyre

Hvis du er under 18, vennligst ikke gi oss noen personlige opplysninger. Du kan lese mer om våre retningslinjer for databehandling på vår personvernpolicy.

Hvordan bruker vi informasjonen hvis du ber om en brosjyre?

Sunrise Medical vil bruke dine opplysninger til å sende deg en epost med brosjyren du har bedt om. Vi vil aldri offentliggjøre eller dele dine personlige opplysninger med noen andre. Din informasjon vil bli lagret i Storbritannia og beholdes kun i 3 dager.

Dokumentasjon/Support

Dokumentasjon