Cathrine Bergan

"Jeg vil!"

Cathrine Bergan er en idrettsutøver innen parafekting og samtidig ei engasjert dame innen idrett samt tilrettelegging og hjelpemidler for funksjonshemmede. Hun er aktiv innen Handikapforbundet og brenner for at idrett skal være noe for alle og da spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Idrett har for Cathrine vært helt avgjørende, både for fysisk og psykisk helse.

Cathrine har brukt rullestol siden 2017 da hun måtte gi etter for MS (Multippel Sklerose). Cathrine var tidligere aktiv i flere idretter, men fotball ble hennes største interesse. Etter at hun fikk sykdommen ble det en annen situasjon og hun ble hektet på parafekting etter å ha blitt introdusert for denne idretten. Til tross for kort karriere i denne sporten så har Cathrine likevel klart å konkurrere (før pandemien) internasjonalt og fått gode resultater. Dette har gitt henne inspirasjonen hun trenger for å satse alt på å nå sitt store mål som er Paralympics i 2024. Hun deltar nå aktivt i etablering av parafektingmiljø i Norge, da denne idretten ikke er så utbredt ennå.
Under pandemien har Cathrine lett etter alternative treningsmetoder og har funnet Quickie Attitude Hybrid som et meget godt alternativ.

Med drivaggregatet Empulse F55  sammen med de nye drivhjulene Loopwheels er Cathrine enda mer selvhjulpen i daglige sysler som tur med hunden, vanning av grønnsakshagen og en tur i butikken.  

Med sine egenskaper som bl.a. bestemt, sta, positiv og løsningsorientert, har vi stor tro på at Cathrine vil nå sitt ambisiøse mål.

Vi støtter Cathrine i sin målbevisste trening og heier henne frem på hennes vei til målet!

bergan90

Cathrine Bergan bruker:

QUICKIE Nitrum

Finn ut mer QUICKIE Nitrum