Empulse R20

EMPULSE R20 | Av- og på-kobling

EMPULSE R20 | Batteri ta av og sette på

EMPULSE R20 | Bytte hjul

EMPULSE R20 | Lade batteri

EMPULSE R20 | Montering system A

EMPULSE R20 | Tekniske instrukser