Support / Ofte stilte spørsmål / Manuelle rullestoler / Hva menes med aktive rullestoler?

Hva menes med aktive rullestoler?

Hva menes med aktive rullestoler?

Dette er en benevnelse på typer rullestoler som er svært lette i vekt og passer godt for personer som er aktive og kjører rullestolen selv. Innenfor denne gruppen av rullestoler finner du varianter av stoler som f.eks. fastrammestoler og kryssrammestoler som igjen har ulike egenskaper. Eksempler på aktivstoler fra Quickie er Helium, Krypton, Xenon2 og Impera.