Hva er velcrorygg?

Hva er velcrorygg?

Dette er betegnelsen på en rygg som kan innstilles ved hjelp av flere velcrobånd som sitter i ryggrørene. Over disse båndene sitter et ryggtrekk som skjuler båndene.