Support / Ofte stilte spørsmål / Senger og Madrasser / Senger / Hva er fordelen med lateral tilt - vendeseng?

Hva er fordelen med lateral tilt - vendeseng?

Hva er fordelen med lateral tilt - vendeseng?

Pleiepersonalet får en mer ergonomisk riktig arbeidsstilling ved lateral tilt, samtidig som arbeidsbelastningen ved å vende pasienten reduseres. For pasienten kan den laterale tilten bidra til forebygging av lungekomplikasjoner og trykksår. Sykehjemssengen Linet Latheraog Intensivsengene Linet Eleganza 5 og Linet Multicare leveres med lateral tilt. Princess Vega er også en vendeseng med et mer hjemlig preg.