Support / Ofte stilte spørsmål / Elektriske rullestoler / Når må jeg tenke på service for min elektriske rullestol?

Når må jeg tenke på service for min elektriske rullestol?

Når må jeg tenke på service for min elektriske rullestol?

Du har antakelig mottatt din rullestol fra NAV Hjelpemiddelsentral, og du låner produktet av dem. Nav som er definert som eier av produktet vil sørge for de kontroller og service som er anbefalt. Dersom du likevel mener at din rullestol må ha tilsyn av servicepersonell skal du henvende deg til NAV om dette. Dette gjelder også for eventuelle reparasjoner eller bestilling av reservedeler som må gjøres. Du skal aldri forsøke å reparere et hjelpemiddel selv.