Support / Ofte stilte spørsmål / Personløftere / Hva menes med en aktiv personløfter?

Hva menes med en aktiv personløfter?

Hva menes med en aktiv personløfter?

Dette er en betegnelse på mobile personløftere(gulvgående) som fungerer slik at den som løftes må være noe aktiv selv og ha nok styrke i bena til å delta i forflytningen. Du vil finne en aktiv løfter i vårt sortiment som heter Oxford Journey.