Support / Ofte stilte spørsmål / Levo Summit El / Hvem kan bruke Levo Summit El?

Hvem kan bruke Levo Summit El?

Hvem kan bruke Levo Summit El?

Vi anbefaler alle å snakke med en lege eller fysioterapeut. De kan svare deg på om det er bra for deg å stå eller ikke. F. eks om du har store kontrakturer i leddene eller har svakt skjelett, kan det å stå medføre risiko for skade. Dersom legen for eksempel sier at du ikke skal strekke på kneleddene mer enn 30grader, kan man stoppe ståfunksjonen på 30 grader.