Bulletiner

For din egen sikkerhet og for å få informasjon om produktendringer, se veiledninger og sikkerhetsmelding nedenfor som gjelder for ditt Sunrise Medical produkt.

Quickie Neon Swing-Away

Ref: 2010/011/022/081/001
10.23.2012

Through our post-market surveillance activities we have identified an issue on the Quickie Neon Swing-Away where a small number of upper frame tubes that support the backrest have failed. There is the potential for other frames to fail and users could potentially fall backwards resulting in serious injury.

Les mer