Support > Kollisjonstesting

Kollisjonstesting

Din sikkerhet er viktig for oss. Sunrise Medical kollisjonstester svært mange produkter. Disse testes i henhold til gjeldende standarder ISO 7176-19 og ISO 16840-4. Du kan se hvilke produkter som har bestått kollisjonstest nedenfor.

Kollisjonstesting

I dette dokument finner du informasjon om de kollisjonstestede rullestolene fra Sunrise Medical.

På basis av de tester som er blitt gjort og de resultater man har fått, vet vi at de Sunrise Medical produkter som er godkjent tåler de sterke krefter som en kollisjonstest etter ISO 7176-19 innebærer. Disse stolene er derfor egnet til å bruke som sete for bruker ved transport i bil.

NB: Vi anbefaler, så langt det er mulig, at bruker flytter over til et bilsete.

I brosjyren nedenfor vil du finne litt om hvordan testene blir utført. 

Kollisjonstestbrosjyre