Det enkleste kan være å gå til NAV sine hjemmesider og slå opp produktet i "Hjelpemiddeldatabasen". Her vises alle produkter som er på kontrakt med NAV. Du kan også gå til produktgruppen du søker her på våre hjemmesider. Velg så fanen Dokumentasjon, Der vil du på de fleste produkter finne et dokument som heter Artikkelnummerliste. Denne inneholder vårt artikkelnummer og HMS nummer på alle hovedprodukter og tilbehør i denne kontrakten. 

Du kan laste ned en ny ved å klikke her, velge produkt og laste ned riktig manual. Du kan også sende en e-post til post@sunrisemedical.no og spørre. Vi kan da sende deg et eksemplar av riktig manual på mail eller pr post.

Ja, det kan du! Vi har et samarbeid med HJELPEMIDDELDEAL.NO. Her skal du kunne få kjøpt de fleste av våre produkter dersom du ønsker. Foreløpeig har vi lagt inn et begrenset sortiment av våre produkter, men du kan også kjøpe andre av våre prdoukter dersom du ber om å få tilbud fra hjelpemiddeldeal.no. 

Men, hvis du oppfyller kravene til NAV, har du vanligvis rett til å få hjelpemidler uten at du trenger å bekoste dem selv. Kontakt din lege eller terapeut for mer informasjon om, eller hjelp til å søke om dette.