Kort setedybde

Artikkelnummer: FMG-MA01-2685-01

En setedybde på 32cm eller enda kortere? Ja, det er mulig! Vi kan forkorte setetrekket men beholde rammelengden som om det er en standard stol.
Kort setedybde

Allerede tilgjengelig på:

QUICKIE Helium ZIPPIE Simba

Bilder