29.01.2021

Mer enn 150 personer har deltatt og vi har mottatt gode tilbakemeldinger. Vi vil derfor fortsette å tilby webinarer beregnet for personer som arbeider med hjelpemidler innenfor våre produktkategorier. Følg med på hva vi tilbyr, enten via Nyhetsbrev eller sjekk utvalget under STEPS kurs og webinarer på våre hjemmesider. Vårt neste webinar vil være onsdag 3.februar kl. 09.00. Her tar vi for oss Posisjonering i sittende – fokus på hodestøtten. Vi arbeider også med å sette opp flere ulike webinarer utover våren.

Velkommen med!