Individuell tilpasning av el-rullestoler

Ulik høyde på fotplatene

L-B4M-P40-03

Her vises en Puma40 FWD med ulik høyde og bredde på ve og hø fotplate.

Kontakt
Individuell tilpasning av el-rullestoler