28.05.2020

Vi fortsetter vår presentasjon av produkter via videofilmer. Du finner linkene under det enkelte produkt. Nå også for alle våre Real arbeidsstoler.

Ønsker du å gå til spillelisten på Youtube direkte kan du benytte disse linkene. 

Real 9000_9100_DL 4 og 8_1.mp4: https://youtu.be/4L39lLIgvuw
Real 9300 9400 DL 16 og 19 Stotte.mp4: https://youtu.be/QFYQ12K6p9w
Real 9300_9400 High_DL 15 og 18.mp4: https://youtu.be/SdzVl9zG61g
Real 9300 9400 DL 14 og 17 Aktiv.mp4: https://youtu.be/bA-WwrySKSI
Real 9700_9800_DL 12 og 13_1.mp4: https://youtu.be/bSdPpGx6JvE