Gemino 30 Parkinson

Ekstra trygghet med spesielt tilpassede funksjoner

Noen personer trenger litt ekstra hjelp for å kunne gå trygt. Personer med Parkinsons sykdom kan være i en slik situasjon. Sunrise Medical har utviklet en rullator med tanke på akkurat dette, med egenskaper spesielt tilpasset ekstra behov.

Les mer >

Gemino 30 Parkinson rullator

Media og dokumentasjon

How to use - Gemino 30 Parkinson Rollator
GEMINO 30 Parkinson rollator (detail1)
GEMINO 30 Parkinson rollator (rear view)

Bilder