Det enkleste er å gå til NAV sine hjemmesider og slå opp produktet i "Hjelpemiddeldatabasen". Her vises alle produkter som er prisforhandlet med i respektive grupper med hjelpemiddelnummer og artikkelnummer. (F eks manuelle rullestoler). Hvis du klikker på riktig gruppe og deretter på hovedprodukter eller tilbehør, finner du både HMS artikkelnummer (hjelpemiddelnummer) og leverandørenes artikkelnummer.

Du kan laste ned en ny ved å klikke her, velge produkt og laste ned riktig manual. Du kan også sende en e-post til post@sunrisemedical.no og spørre. Vi kan da sende deg et eksemplar av riktig manual på mail eller pr post.

Nei, det kan du dessverre ikke. Vi arbeider med å finne en god løsning for privatkjøp via netthandel slik at du skal kunne få kjøpt de fleste av våre produkter dersom du ønsker. Vi vil publisere dette når det er klart både på våre Facebooksider og som nyhet her på web-sidene. 

Men, hvis du oppfyller kravene til NAV, har du rett til å få hjelpemidler uten at du trenger å bekoste dem selv. Kontakt din lege eller terapeut for mer informasjon om dette.