Gemino 30 Parkinson

Ekstra trygghet med spesielt tilpassede funksjoner

Noen personer trenger litt ekstra hjelp for å kunne gå trygt. Personer med Parkinsons sykdom kan være i en slik situasjon. Sunrise Medical har utviklet en rullator med tanke på akkurat dette, med egenskaper spesielt tilpasset ekstra behov.

Les mer >

Gemino 30 Parkinson rullator

Media og dokumentasjon

GEMINO 30 Parkinson rollator (rear view)
How to use - Gemino 30 Parkinson Rollator
GEMINO 30 Parkinson rollator (detail1)

Bilder

Be om brosjyre

Du trenger bare å registrere deg nedenfor og vi sender deg infoen.

Jeg ønsker å motta informasjon fra Sunrise Medical ¹
Jeg aksepterer personvernerklæringen

¹ Sunrise Medical respekterer ditt privatliv. Dine personlige detaljer vil bli holdt konfidensielle og vil kun bli brukt til å sende deg informasjon fra Sunrise Medical, om produkter og andre nyheter om oss. I samsvar med lov om datasikkerhet, trenger vi din tillatelse ved at du selv fyller inn og sender inn detaljene i skjemaet ovenfor. Opplysninger om deg vil ikke bli videresendt eller gjort tilgjengelig for noen uten din tillatelse. Alle ansatte som måtte ha tilgang til disse dataene, eller på annen måte bearbeider disse, er bundet av taushetsplikt. Dersom du ønsker å se hva som ligger lagret om deg eller ønsker å bli slettet fra vårt register, kan du bare sende en e-post til post@sunrisemedical.no, eller skrive til oss: Markedsavdelingen, Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby.